Osebni podatki

PRODETEKT, Nal Vute, s. p., spoštuje zasebnost uporabnikov in se zavezuje, da bo podatke, pridobljene na svoji spletni strani, varoval skrbno ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Poleg tega pridobljenih osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali jih uporabljala v namene, ki niso zapisani v tej politiki.

Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov, in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR, je: PRODETEKT, Nal Vute, s. p.

Lokacija: Trg 21a, 2391 Prevalje
Telefon: +386 40 893 887
Elektronski naslov: info@prodetekt.si
Splet: https://www.prodetekt.si

Politika zasebnosti

PRODETEKT, Nal Vute, s. p. (v nadaljevanju: izvajalec) se zavezuje, da bo skrbno varoval osebne podatke uporabnikov, pridobljene ob izpolnitvi kontaktnega obrazca. Podatki se bodo zbirali, pridobivali, hranili in obdelovali izključno za namene obveščanja.

Podatki so varovani skladno z zahtevami zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in zakona, ki ureja elektronsko poslovanje ter elektronski podpis. Izvajalec se zavezuje, da bo zbrane podatke hranil le toliko časa, kot je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Uporabnik v postopku registracije posreduje zahtevane osebne podatke. Vsak uporabnik samostojno odgovarja za vsebine, ki jih vpiše ob spletni prijavi. Uporabnik potrjuje, da je bil pred registracijo ustrezno seznanjen z obsegom in namenom obdelave osebnih podatkov, ki jih je dal na voljo ob registraciji. Uporabnik ob registraciji podaja osebno privolitev, da lahko izvajalec obdeluje osebne podatke, ki jih uporabnik posreduje ob izpolnitvi kontaktnega obrazca.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov in kontaktnih informacij uporabnikov ne bo uporabljal v druge namene ter jih brez izrecnega dovoljenja uporabnika, ali v kolikor bi to zahtevala veljavna zakonodaja, ne bo razkril tretjim osebam. V času upravljanja z osebnimi podatki ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravkov, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavno zakonodajo.

Izvajalec bo pridobljene podatke varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.

Varstvo osebnih podatkov (GDPR)

Splošne informacije o varstvu osebnih podatkov – GDPR

V podjetju PRODETEKT, Nal Vute, s. p., Trg 21a, 2391 Prevalje, identifikacijska številka za DDV 43072321 (v nadaljevanju: PRODETEKT, Nal Vute, s. p.) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov) in Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), mora PRODETEKT, Nal Vute, s. p. kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom na njihovo zahtevo posredovati informacijo, katere njihove osebne podatke obdeluje, ter jih seznaniti z vsemi relevantnimi podatki, ki jim omogočajo informiranost.

Podatki o upravljavcu

PRODETEKT, Nal Vute, s. p., Trg 21a, 2391 Prevalje, identifikacijska številka za DDV 43072321, matična številka 8051852000.

Podatki o pooblaščencu

Pooblaščena oseba za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu info@prodetekt.si

Kaj so piškotki?

Piškotki so besedilne datoteke, ki jih na vaš računalnik naloži spletni strežnik. Piškotki ne vsebujejo nobenih podatkov, s katerimi bi lahko ugotovili vašo identiteto. S pomočjo piškotkov strežnik ve, da ste se vrnili na spletno stran, kar lahko s pridom izkoristimo za prilagoditev spletnega mesta uporabniku.

Večina brskalnikov piškotke samodejno sprejema, če jih ne želite sprejemati ali pa želite, da ste obveščeni preden se piškotek naloži na vaš računalnik lahko to določite v nastavitvah brskalnika.

Zakaj so piškotki potrebni?

Piškotki so namenjeni boljšemu delovanju spletnih aplikacij in tako se v piškotke lahko beležijo vaše nastavitve, preference, informacije o prijavi uporabnika in drugo.

Piškotki so tako potrebni za shranjevanje podatkov o stanju posamezne spletne strani (podrobnosti o prilagoditvah posamezne spletne strani), pomagajo pri zbiranju statistik o obiskanosti spletnega mesta, o navadah spletnega uporabnika in drugo. S pomočjo piškotkov vam morebitni oglaševalski partnerji lahko servirajo relevantne oglase.

Glede zakonskih omejitev in določilih hranjenja piškotkov na uporabnikovih brskalnikih si lahko pogledate tukaj.

Nekateri piškotki so tako nujno potrebni za samo delovanje spletne strani, medtem ko se ostali shranijo le, če se tem strinjate. V splošnih pogojih so napisana tudi navodila, kako lahko posamezne piškotke odstranite s tem, da sledite povezavam navedenih v pogojih.

V primeru, da imate na vašem brskalniku že hranjene piškotke bodo po zavrnitvi ti piškotki ostali, vendar se ne bodo shranjevali novi piškotki. Po preteku časa veljavnosti piškotka bodo le-ti tudi odstranjeni.

Lastni piškotki

Ostali piškotki

Povezava na druge strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave na druge internetne strani. PRODETEKT, Nal Vute, s. p., ne deli informacij, ki jih bo s pomočjo piškotkov pridobila od vas preko drugih strani. Prav tako tudi nimamo nobenega vpliva glede politike varovanja podatkov, ki jo izvajajo. Zato vam priporočamo, da se pred obiskom teh strani pozanimate o politikah varovanja podatkov podjetij, ki so upravitelji teh internetnih strani.

Onemogočanje piškotkov z nastavitvijo brskalnika

Večina brskalnikov ima že samodejno nastavljeno samodejno sprejemanje piškotkov. Seveda že večina brskalnikov omogoča, da si lahko uporabnik sam nastavi način shranjevanja piškotkov. S tem, ko onemogočite piškotke, spletna stran ne bo delovala pravilno oziroma bodo njene funkcionalnosti onemogočene.

Navodila za omogočanje nastavitev lahko najdete tukaj:

Internet Explorer
Mozilla Firefox
Google Chrome
Opera
Safari