DETEKTIVSKA AGENCIJA PRODETEKT

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe na podlagi pogodbe/pooblastila opravlja detektiv, ki ima licenco in izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti.

Naše delo temelji na profesionalnosti, strokovnosti, diskretnosti in molčečnosti. Primarno delujemo na področju koroške, savinjske in podravske regije, po potrebi pa tudi na področju celotne Slovenije ter v tujini.

o nas

USTANOVITELJ NAL VUTE JE LICENCIRAN DETEKTIV Z BOGATIMI IN DOLGOLETNIMI IZKUŠNJAMI

Nal Vute je diplomiral na Fakulteti za varnostne vede v Ljubljani leta 2012 s področja obveščevalne dejavnosti. Od samega začetka poklicne poti se ukvarja s področjem zasebnega varstva (detektivska dejavnost in zasebno varovanje). Je licenciran detektiv z bogatimi in dolgoletnimi izkušnjami na področju detektivske dejavnosti. Poseduje licenco številka 165, izdano leta 2014 pri Detektivski zbornici Republike Slovenije. Je član upravnega odbora Detektivske zbornice Republike Slovenije. Kot licencirani varnostni menedžer pa deluje tudi v podjetju za zasebno varovanje.

V DETEKTIVSKI AGENCIJI PRODETEKT NUDIMO NAJKVALITETNEJŠE STORITVE IN PODPORO

Smo strokovno usposobljeni za delo na tem področju. Naročnikom detektivskih storitev nudimo najkvalitetnejše storitve in podporo. Vsakemu primeru se posvetimo individualno in glede na želje ter pričakovanja naročnika pripravimo in predstavimo možnosti oziroma načrt za uspešno izvedbo primera, ki ga zaključimo z izdanim strokovnim poročilom. Strokovno poročilo lahko nadalje uporabite v najrazličnejših postopkih pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami. Dosegljivi smo 24/7, vse dni v letu.

KAJ JE DETEKTIVSKA DEJAVNOST?

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe na podlagi pogodbe/pooblastila opravlja detektiv, ki ima licenco in izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti.

Delovno področje detektiva

V Detektivski agenciji PRODETEKT lahko v okviru Zakona o detektivski dejavnosti pridobivamo podatke in informacije o (26. člen ZDD-1):

  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod,
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
  • dolžnikih in njihovem premoženju,
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov,
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih in
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.
vročanje pisemskih pošiljk

Vročamo pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Svetujemo fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Načrtujemo in izvajamo zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij. Opravljamo upravičenja, ki so nam podeljena z drugimi zakoni.

Detektivske storitve izvajamo izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke. Podatki in informacije, ki jih zberemo za stranko med svojim delom, lahko služijo le namenu, za katerega so bili pridobljeni. Po opravljeni detektivski storitvi stranki izročimo vse v okviru pogodbe/pooblastila zbrane podatke.