KONTAKTIRAJTE NAS

Tu smo, da vam pomagamo odgovoriti na vaša vprašanja. Na voljo smo vam vse dni v letu, 24h na dan. Veselimo se vašega sporočila.

Prodetekt

  KAJ JE DETEKTIVSKA DEJAVNOST?

  Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe na podlagi pogodbe/pooblastila opravlja detektiv, ki ima licenco in izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti.

  Delovno področje detektiva

  V Detektivski agenciji PRODETEKT lahko v okviru Zakona o detektivski dejavnosti pridobivamo podatke in informacije o (26. člen ZDD-1):

  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod,
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
  • dolžnikih in njihovem premoženju,
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov,
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih in
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.
  vročanje pisemskih pošiljk

  Vročamo pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Svetujemo fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Načrtujemo in izvajamo zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij. Opravljamo upravičenja, ki so nam podeljena z drugimi zakoni.

  Detektivske storitve izvajamo izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke. Podatki in informacije, ki jih zberemo za stranko med svojim delom, lahko služijo le namenu, za katerega so bili pridobljeni. Po opravljeni detektivski storitvi stranki izročimo vse v okviru pogodbe/pooblastila zbrane podatke.