Detektivska agencija PRODETEKT | info@prodetekt.si|+386 40 893 887
Loading...
Fizične osebe2021-01-08T10:51:23+01:00

PRODETEKT – FIZIČNE OSEBE

Smo strokovno usposobljeni in pooblaščeni za pridobivanje podatkov in informacij v skladu z detektivovim delovnim področjem po Zakonu o detektivski dejavnosti. Zagotovimo dokazno gradivo, ki ga potrebujete za zaščito svojih interesov in pravic v najrazličnejših postopkih. V nadaljevanju vam predstavljamo storitve, ki jih praviloma najpogosteje uporabljajo fizične osebe.

fizicne osebe
Partnerska nezvestoba2020-12-12T10:08:47+01:00

Če sumite, da vas partner vara oziroma vam je nezvest, za vas potrdimo ali ovržemo sume in pridemo resnici do dna. Zaupno, profesionalno, diskretno.

Za vas opravimo tudi preliminarni test PSA na spermo, pri katerem potrdimo ali ovržemo prisotnost semenske tekočine na določenem predmetu, oblačilu itd.

Nadzor nad mladoletnimi otroci2020-12-12T10:08:42+01:00

Sumite, da je vaš otrok zapadel v slabo družbo? Je postal težaven, kar se je začelo kazati tudi že pri ocenah v šoli? Se je popolnoma oddaljil od vas in se nerazumno vede? Za vas raziščemo okoliščine in pridobimo informacije o tem, kaj se dogaja z vašim otrokom, da boste lahko še pravočasno ukrepali in ga usmerili nazaj na pravo pot.

Vročanje pisemskih in drugih pošiljk – osebna vročitev2020-12-12T10:08:26+01:00

Smo pooblaščeni vročevalci. Opravljamo osebna vročanja skladno z Zakonom o pravdnem postopku (ZPP), Zakonom o upravnem postopku (ZUP) in Zakonom o kazenskem postopku (ZKP). Vročitev pisanja opravimo praviloma že isti dan (na dan prevzema pisanja).

 

Dolžniki in njihovo premoženje2020-12-12T10:07:54+01:00

Za vas pridobimo podatke o dolžnikovem uradnem premoženju, in tudi tistem, ki ga skriva. Prav tako v primeru, da se vaš dolžnik skriva, pridobimo podatke o tem, kje je in s tem poskrbimo za nadaljevanje postopka.

Detektivi lahko pri pridobivanju podatkov o premoženju osebe tudi ugotovimo, da je dolžnik brez premoženja oziroma ga nima dovolj za poplačilo dolga. Tudi v tem primeru je najem detektiva mnogo cenejša odločitev kot neuspešen začetek ali nadaljevanje postopkov izvršb preko sodišč.

Iz tega razloga pridobivanje podatkov o dolžnikovem premoženju priporočamo že pred začetkom samega izvršilnega postopka, saj boste na takšen način že predhodno izvedeli, ali je sploh smotrno začetki drag postopek izvršbe.

Premoženjska in nepremoženjska škoda2020-12-12T10:07:17+01:00

Če vam znani ali neznani storilec povzroča materialno ali nematerialno škodo, za vas zberemo ustrezno dokazno gradivo za nadaljnji odškodninski postopek.

Iskanje oseb in stvari2020-12-12T10:06:21+01:00

V skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti smo pooblaščeni za pridobivanje informacij o osebah, ki so pogrešane ali skrite, in o predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni.

Dokazno gradivo2020-12-12T10:05:25+01:00

Za vas pridobimo dokazno gradivo in dejstva, potrebna za zavarovanje ali dokazovanje vaših pravic in upravičenj pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah.

Protislušni pregledi prostorov / vozil2020-12-12T09:10:48+01:00

Prisluškovanje z razvojem tehnologije narašča, saj so prisluškovalne naprave vedno manjše, učinkovitejše ter cenovno dostopne. Z uporabo specialnih naprav za vas opravimo celovit protislušni pregled prostorov/vozil in odkrijemo vse vrste prisluškovalnih in drugih naprav.

Detektiv kot priča2020-12-12T08:46:42+01:00

Detektiv iz detektivske agencije PRODETEKT je lahko prisoten pri raznih poslovnih ali zasebnih dogodkih (razgovori, primopredaje, predaje otroka, predaje stvari itd.), o čemer po dogodku izdela strokovno poročilo, ki natančno opisuje celoten potek dogodka. Poročilo lahko uporabite v nadaljnjih postopkih.

Izposoja opreme2020-12-12T08:18:36+01:00

Če potrebujete specialno tehnično opremo, vam le-to oddamo v najem. Namenjeno za lastno uporabo. Za več informacij nam pišite na elektronsko pošto info@prodetekt.si ali nas pokličite na telefonsko številko +386 40 893 887.

Test na prepovedane droge2020-12-12T08:08:39+01:00

Za vas opravimo preliminarni test na droge, ki bo pokazal, ali je testiranec pod vplivom nedovoljenih drog ali drugih substanc.

Kazniva dejanja2020-11-18T14:25:30+01:00

Skladno z Zakonom o detektivski dejavnosti pridobivamo podatke in informacije kaznivih dejanj, ki se preganjajo na zasebno tožbo in o storilcih teh kaznivih dejanj.

POTEK DETEKTIVSKEGA PRIMERA

Uvodni sestanek: Na uvodnem sestanku stranka predstavi primer, pove želje in pričakovanja ter posreduje že znane podatke in informacije ali dokumentacijo.

Prevzem primera in ocena okvirnih stroškov: Če v detektivski agenciji ocenimo, da so želje in pričakovanja stranke realni ter da obstaja pravni interes, primer prevzamemo ter stranki izračunamo okvirne stroške. Stranka podpiše pooblastilo, ki je pogoj za začetek dela.

Analiza posredovanih podatkov in priprava operativnega načrta: Na podlagi podatkov in informacij, ki nam jih stranka posreduje, pripravimo operativni načrt izvedbe preiskave.

Preiskava: V preiskavi pridobimo dokazno gradivo.

Izdelava in posredovanje zaključnega strokovnega poročila: Po končani preiskavi izdelamo strokovno poročilo, ki ga lahko stranka nadalje uporabi v najrazličnejših postopkih.

Nal VUTE, Detektivska agencija PRODETEKT

uvodni sestanek