Detektivska agencija PRODETEKT | info@prodetekt.si|+386 40 893 887
Loading...
Domov2021-01-11T08:43:58+01:00

O NAS

Detektivska agencija PRODETEKT naročnikom nudi najkakovostnejše detektivske storitve in podporo. Vsakemu primeru se posvetimo individualno. Delujemo na območju celotne Slovenije, primarno na območju koroške, podravske in savinjske regije.

PREBERITE VEČ

PRAVNE OSEBE

Smo servis podjetjem pri optimizaciji njihovega poslovanja ter reševanja težav, s katerimi se srečujejo in soočajo tekom poslovanja. V nadaljevanju vam predstavljamo storitve, ki jih praviloma najpogosteje uporabljajo poslovni subjekti.

PREBERITE VEČ

FIZIČNE OSEBE

Zagotovimo dokazno gradivo, ki ga potrebujete za zaščito svojih interesov in pravic v najrazličnejših postopkih. V nadaljevanju vam predstavljamo storitve, ki jih praviloma najpogosteje uporabljajo fizične osebe.

PREBERITE VEČ

KAJ JE DETEKTIVSKA DEJAVNOST?

Detektivska dejavnost je zbiranje, obdelava, posredovanje podatkov in informacij ter svetovanje na področju preprečevanja kaznivih ravnanj, ki ga za naročnikove potrebe na podlagi pogodbe/pooblastila opravlja detektiv, ki ima licenco in izpolnjuje pogoje v skladu z Zakonom o detektivski dejavnosti.

Detektivska agencija PRODETEKT naročnikom nudi strokovno pomoč, svetovanje in podporo pri storitvah kot so: vročanje, bolniška odsotnost, preizkus alkoholiziranosti, partnerska nezvestoba ter mnogo drugih, ki jih v okviru Zakona o detektivski dejavnosti izvajamo na področju celotne Slovenije, primarno pa na območju koroške, podravske in savinjske regije.

Delovno področje detektiva2021-01-06T12:11:03+01:00

V Detektivski agenciji PRODETEKT lahko v okviru Zakona o detektivski dejavnosti pridobivamo podatke in informacije o (26. člen ZDD-1):

  • osebah, ki so pogrešane ali skrite in o povzročiteljih premoženjskih in nepremoženjskih škod,
  • anonimnih pisanjih – o piscih in odpošiljateljih anonimnih pisanj,
  • dolžnikih in njihovem premoženju,
  • predmetih, ki so pogrešani ali izgubljeni,
  • dokaznem gradivu in dejstvih, potrebnih za zavarovanje ali dokazovanje pravic in upravičenj stranke pred sodišči, drugimi pravosodnimi organi in drugimi organi oziroma organizacijami, ki v postopkih odločajo o teh pravicah,
  • spoštovanju konkurenčne prepovedi in konkurenčne klavzule,
  • uspešnosti in poslovnosti poslovnih subjektov,
  • kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo ter o njihovih storilcih in
  • zlorabah pravice do zadržanosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, zlorabah uveljavljanja pravice do povračila stroškov prevoza na delo in z dela, dela pod vplivom alkohola ali prepovedanih drog ter o drugih disciplinskih kršitvah in kršilcih.

Vročamo pisemske in druge pošiljke naslovnikom. Kadar vročanje pošiljk urejajo posebni predpisi, mora detektiv izpolnjevati pogoje v skladu s temi predpisi. Svetujemo fizičnim in pravnim osebam na področju preprečevanja kaznivih ravnanj. Načrtujemo in izvajamo zaščito poslovnih skrivnosti, informacijskih sistemov, ekonomskih in osebnih podatkov in informacij. Opravljamo upravičenja, ki so nam podeljena z drugimi zakoni.

Detektivske storitve izvajamo izključno na podlagi pisnega pooblastila stranke. Podatki in informacije, ki jih zberemo za stranko med svojim delom, lahko služijo le namenu, za katerega so bili pridobljeni. Po opravljeni detektivski storitvi stranki izročimo vse v okviru pogodbe/pooblastila zbrane podatke.

vročanje pisemskih pošiljk

IMATE TEŽAVE Z BOLNIŠIKIMI ODSOTNOSTMI? VPRAŠAJTE NAS!

Vprašajte za nasvet

KOMU SO NAMENJENE DETEKTIVSKE STORITVE?

Detektivska agencija PRODETEKT nudi storitve tako pravnim kot tudi fizičnim osebam, ki potrebujejo dokazno gradivo za zaščito svojih interesov ali pravic v najrazličnejših postopkih.

Vsako podjetje se srečuje in sooča z najrazličnejšimi kadrovskimi in drugimi problemi, ki ovirajo ali celo onemogočajo delovne procese, povzročajo premoženjsko škodo podjetju ali morda ustvarjajo slabo vzdušje in razmere v podjetju. Smo servis podjetjem pri optimizaciji njihovega poslovanja. Več o storitvah za podjetja v rubriki Pravne osebe.

Zagotovimo dokazno gradivo, ki ga potrebujete za zaščito svojih interesov in pravic v najrazličnejših postopkih. Več o storitvah za posameznike si preberite v rubriki Fizične osebe.

SUMITE, DA VAS PARTNER VARA? NAJEMITE DETEKTIVA!

Rezervirajte si termin

POTEK DETEKTIVSKEGA PRIMERA

Uvodni sestanek: Na uvodnem sestanku stranka predstavi primer, pove želje in pričakovanja ter posreduje že znane podatke in informacije ali dokumentacijo.

Prevzem primera in ocena okvirnih stroškov: Če v detektivski agenciji ocenimo, da so želje in pričakovanja stranke realni ter da obstaja pravni interes, primer prevzamemo ter stranki izračunamo okvirne stroške. Stranka podpiše pooblastilo, ki je pogoj za začetek dela.

Analiza posredovanih podatkov in priprava operativnega načrta: Na podlagi podatkov in informacij, ki nam jih stranka posreduje, pripravimo operativni načrt izvedbe preiskave.

Preiskava: V preiskavi pridobimo dokazno gradivo.

Izdelava in posredovanje zaključnega strokovnega poročila: Po končani preiskavi izdelamo strokovno poročilo, ki ga lahko stranka nadalje uporabi v najrazličnejših postopkih.

uvodni sestanek